Nasıl Tanı Konur ?


Abdominal aort anevrizması belirtileri

   Çoğu abdominal aort anevrizması küçük boyutlarda olup herhangi bir şikayete sebep olmamaktadır. Şikayeti bulunmayan bireyler genellikle anevrizmalarının bulunduğundan haberdar değillerdir.

Bazı anevrizmalar karında farkedilebilir, kalbin her atımıyla hissedilen bir kitleye sebep olabilmektedir. Bu durum hasta tarafından veya muayene eden hekim tarafından tespit edilebilir. Belirti vermeyen anevrizmaların %30’u bu şekilde tanı almaktadır. Geri kalan kısmı ise başka bir sebeple yapılan görüntüleme tetkikleri ile tesadüfen tanı almaktadırlar.

Bazı anevrizmlar ise karın veya sırt ağrısına neden olabilmektedir. Bu anevrizmalar ise ağrının sebebi araştırılırken tanı almaktadır.

Bazı hastalarda ise aort damarının balonlaşan kısmında pıhtılaşan kanın yerinden koparak bacak damarlarını tıkaması ile bacakta ağrı, uyuşma, hissizlik, soğukluk, solukluk ve hareket kaybı gibi belirtilere yol açabilir.

Çoğu hastada patlama öncesi uyarı verici belirtiler bulunmamaktadır. Karın ağrısı ve hassasiyeti gelişen hastalarda anevrizma boyutlarında yakın zamanda artış meydana gelmiş olabilir, bu durumda patlama açısından dikkate alınması gereken bir şikayettir.

AAA tanısı için herhangi bir tetkik mevcut mudur?

   Evet. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı hekiminize başvurmanız halinde sizin için basit bir tetkik isteyecektir. En sık kullanılan yöntem “karın ultrasonu”dur. Bu test için doktorunuz karnınıza ses dalgaları gönderen bir cihaz ile bakarak aort damarınızın durumunu görebilecektir.

Eğer hastalık tespit edilirse özellikle kalp ve damar sağlığınız açısından ek tetkikler yapılması gerekebilir.