Tedavisi Nedir ?


AAA neden tedavi edilmelidir?

   Eğer anevrizma patlama riski sınırlarındaysa tamir edilmesi en iyi tedavi seçeneğidir. Patlama meydana geldiğinde cerrahi şans, normal şartlarda alınan    ameliyatlara göre oldukça düşük olmaktadır. Tedavinin amacı anevrizmayı patlamadan önce tamir etmek olmalıdır.

   Aşağıdaki gibi durumlarda anevrizmanın patlama riski artmaktadır;

 • Anevrizma genişliğinin 5.5 cm ve üzerine çıkmış olması,
 • Anevrizma genişliğinde 6 ay içerisinde 0.5 cm veya daha fazla büyüme olması,
 • Kan damarlarınızı etkileyecek diğer hastalıkların bulunması,
 • Şikayetlerinizin başlamış olması

   Şikayetleri olan veya patlama açısından yüksek riske sahip hastalarda yapılacak olan tedavi anevrizma tamiridir. Aynı zamanda tamir işlemi de kendi çapında    riskleri ve komplikasyonları olan bir durumdur. Tamir işleminin riskleri, tedavi edilmemiş bir anevrizmanın getireceği komplikasyon ve ölüm riskleri ile    beraber düşünülerek tartılır ve hastanın da hastalığın seyri konusunda bilgilendirilmesi sonrasında yapılacak işleme karar verilir.

   Patlama riski

   Küçük anevrizmaların (< 4 cm) patlama riski büyük anevrizmaların (> 6 cm) patlama riskinden çok çok daha düşüktür. Patlama riski aynı zamanda    anevrizmanın büyüme hızıyla da doğru orantılıdır. Bildiğimiz veriler ışığında anevrizmaların yıllık ortalama 0.3-0.4 cm büyüdüğünü söyleyebiliriz.

   Anevrizma çapına bağlı olarak yıllık patlama riski aşağıdaki gibidir;

 • 4 cm’den küçük -> %0.5’den az
 • 4.0-4.9 cm arası -> %0.5-5
 • 5.0-5.9 cm arası -> %3-15
 • 6.0-6.9 cm arası -> %10-20
 • 7.0-7.9 cm arası -> %20-40
 • 8 cm ve üzeri -> %30-50

   Anevrizmalar bir hastada çok hızlı bir şekilde büyüyebilirken başka bir hastada ise daha yavaş büyüyebilirler. Çoğu hastada da anevrizmalar yıllar boyunca    aynı boyutlarda kalmaktadır. Büyük anevrizmlar küçük anevrizmalara nazaran daha hızlı büyüme gösterirler.

   Hızlı büyüyen anevrizmlar (6 ayda 0.5 cm’den fazla) patlama açısından yüksek riske sahiptir. Sigara kullanan hastalarda da büyüme hızı daha yüksek    olmaktadır.

AAA nasıl tamir edilir?

   Kalp ve damar cerrahisi uzmanı hekiminize başvurduğunuzda sizi ameliyat konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirecektir.

   Abdominal aort anevrizması tamiri için 2 yöntem mevcuttur;

   Geleneksel “açık” cerrahi yöntem

   Kalp ve damar cerrahisi uzmanı olan hekiminiz size ameliyat olmayı önerdiyse, karın bölgesinden yapılacak bir kesi ile aort damarının balonlaşma gösteren    bölgesi çıkarılacak ve yerine içerisinden kanın geçeceği yapay bir damar eklenecektir. Bu yöntemde yapay damar aort damarına dikilmektedir.

   Cerrahi genel anestezi altında yaklaşık 3-4 saatlik bir işlem ile yapılmalıdır. Cerrahi sonrasında yoğun bakımda bir gece takibin ardından hastalar    yaklaşık 4-5 gün sonra evlerine gönderilmektedir. Hastalar yaklaşık 4-6 hafta içerisinde normal yaşam aktivitesine dönmektedirler.

   Endovasküler (kapalı) yöntem

   Bu yöntem için uygun olduğunuz takdirde, doktorunuz kasık bölgesinden kan damarlarına girişim yaparak yapay damarı buradan ilertecek ve bunu anevrizmanın    olduğu bölgede açarak işlemi tamamlayacaktır. Bu yöntemde yapay damar dikilmemekte ve aort damarının içine yerleştirilmektedir.

Bu iki yöntem açısından bilmem gerekenler nelerdir?

   Açık cerrahi yöntemi ameliyat sonrası kısa dönem açısından çok az daha risklidir. Fakat kesin tamir yöntemidir. Endovasküler (kapalı) yöntem ise kısa    dönemde daha az riskli olmasına rağmen sonrasında bazı tetkikler ile yakın takip edilmesi gereken girişimlerdir. Doktorunuz iki yöntem arasında seçim    yapmanızı isterse lütfen aşağıdaki soruları sorunuz;

 • Benim için her iki tedavi yöntemin ne gibi riskleri olabilir?
 • Her iki tedavi yöntemi sonucunda beni ne tür bir takip ve kontrol dönemi beklemektedir? Geri kalan hayatımı etkileyebilecek midir?
 • Her iki tedavi yöntemini de kabul etmezsem ne tür problemler ile karşılaşabilirim?